strona główna / RODO / Informacja dla osób przekazujących i transportujących odpady
| A A A

Informacja dla osób przekazujących i transportujących odpady

Jeśli posiadacz odpadu, który przekazuje odpad lub/i posiadacz odpadu transportujący odpad jest osobą fizyczną, to Desch IPP Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Desch IPP Spółka z o.o. z siedzibą 41-923 Bytom ul. Elektrownia 16,

• podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

• celem przetwarzania jest wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, w tym przyjęcie i przechowywanie Karty przekazania odpadów, a także wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o obowiązku przechowywania przez określony czas Karty przekazania odpadów,

• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,

• okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż wynikający z przepisów określających obowiązkowy okres przechowywania Karty przekazania odpadów,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.


szukaj pojemnika

© 2011-2022 Desch IPP Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl