strona główna / RODO / Informacja dla nadsyłających zapytanie ofertowe
| A A A

Informacja dla nadsyłających zapytanie ofertowe

Desch IPP Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” iż :

• administratorem danych osobowych jest Desch IPP Spółka z o.o. z siedzibą 41-923 Bytom ul. Elektrownia 16,

• podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest przedstawienie – na Pani/ Pana życzenie – informacji handlowej przed zawarciem umowy,

• przetwarzanie danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są możliwość analizy zainteresowań osoby, której dane dotyczą, produktami i usługami oferowanym przez administratora,

• dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,

• dane będą przechowywane także po przesłaniu informacji, a okres przechowywania danych wynosić będzie 2 lata od zakończenia roku, w którym udzielono informacji na Pani/ Pana życzenie,

• ma Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania żądanej informacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność otrzymania żądanej informacji.

 

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/ Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/ Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.


szukaj pojemnika

© 2011-2022 Desch IPP Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl